Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Türkmen Eksport, Import & Söwda Hyzmatlary HK

Kärhananyň baş sahypasy | Türkmen Eksport, Import & Söwda Hyzmatlary HK | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Türkmen Eksport, Import we Söwda Hyzmatlary hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 16-05-2018
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe Ministrligi
Hasaba alyş belgisi №:15483596
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy Kärhana
Iş ugry Dokma senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Dokma önümleri
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Garry Kuliýew köçesi, 85-nji jaý
Goşmaça maglumat Türkmen Eksport, Import & Söwda Hyzmatlary hususy kärhanasy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 16.05.2018 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:15483596 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Türkmen Eksport, Import & Söwda Hyzmatlary HK | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Önümler

Hyzmatlar | Türkmen Eksport, Import & Söwda Hyzmatlary HK | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Hat ýazyň

Geldiýew Süleýman Döwletmyradowiç

Baş müdir

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

Şekil ýüklendi
Türkmen Eksport, Import & Söwda Hyzmatlary HK | Dokma senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan